Nyársapát

Lenn az alföld tengersík vidékin Ott vagyok honn, ott az én világom (Petőfi Sándor)

Kezdőlap

Álláshirdetés

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, kérelmek döntésre való előkészítése, ellenőrzés, adók módjára történő behajtások. Kezeli a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek házipénztárait, intézményenként gondoskodik a szükséges nyomtatványok beszerzéséről, a napi pénztárforgalom lebonyolításáról, vezeti a kiadási és bevételi pénztár bizonylatokat, a pénztár jelentéseket, valamint egyéb nyilvántartásokat. Gondoskodik a pénztárakban tartott készpénz, a rábízott egyéb anyagi értékek kezeléséről, megőrzéséről.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) kormányrendelet 3. § (2) bekezdése, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb.) pontja szerinti munkába járással kapcsolatos költségtérítés vonatkozik. Az egyéb juttatásokra a Kttv. 151. §-a szerinti kafetéria juttatás és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium, 29/2012. (III. 07.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 19. pontja szerint a II. besorolási osztályhoz tartozó képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási alapvizsga,
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
ÖNKADÓ program ismerete,
Mérlegképes könyvelői szakképesítés,
ASP rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz.A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését.
A kinevezés napján még érvényes (nem lejárt határidejű) eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak másolata (másolat beküldése esetén az eredetit a személyes elbeszélgetésre be kell hozni!). A hatósági erkölcsi bizonyítványnak igazolnia kell, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
Végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló bizonyítvány(ok) másolata.
A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt, a 06-53/589-203-as vagy a 70/4304580-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János u. 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1179/2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.Személyesen: dr. Bicskei Krisztina jegyző, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a kinevezési jogkör gyakorlójaként dr. Bicskei Krisztina jegyző Kis Miklós polgármester egyetértése mellett bírálja el. A kinevezésre 6 hónapos próbaidő kikötésével kerül sor.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.


dr. Bicskei Krisztina
jegyző

eXTReMe Tracker