Tájékoztató a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő fenti számú kormány rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenységek végzésére irányuló kérelmek ellenőrzött bejelentés formájában nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott alábbi e-mail címen:

bejelentes@nyarsapat.hu

Az engedélyköteles tevékenység – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül folytatható, azt követően, hogy a Hatóság döntéséről elektronikus úton értesítette kérelmezőt.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.

Kérjük a tisztelt ügyfeleket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

Az egyes ügyfajtákhoz tartozó nyomtatványok a www. nyarsapat.hu honlapról letölthetők.

További kérdés esetén hivatali időben tájékoztatást nyújt Tóth Istvánné igazgatási előadó   a 53/359-080 telefonszámon.

Nyársapát, 2020. 05. 18.

Dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentése – Ipari

Veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentése – Kereskedelmi

Start typing and press Enter to search