8/2009 Önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról

KIVONAT
Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 9-i ülésének jegyzőkönyvéből
Nyársapát Község Önkormányzata

8/2009. (IV. 10.) számú önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról
Nyársapát Község Önkormányzata megtárgyalta a 2009. április 1-től 2010. december 31-ig érvényes vízdíjak megállapításáról szóló előterjesztést.
1. § Nyársapát községben a vezetékes ivóvízhálózatból nyert ivóvíz díja:
a) lakossági fogyasztók esetében 252.- Ft + ÁFA/m3
b) közületi fogyasztók esetében 305.- Ft + ÁFA/m3
2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. április 1-től kell alkalmazni.

Kis Miklós
polgármester

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Previous 5/2008 Önkormányzati rendelet tanyagondnoki szolgálatról

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.