8/2009 Önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról - Nyársapát Község Önkormányzata

8/2009 Önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról

KIVONAT
Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 9-i ülésének jegyzőkönyvéből
Nyársapát Község Önkormányzata

8/2009. (IV. 10.) számú önkormányzati rendelete a vízdíj megállapításáról
Nyársapát Község Önkormányzata megtárgyalta a 2009. április 1-től 2010. december 31-ig érvényes vízdíjak megállapításáról szóló előterjesztést.
1. § Nyársapát községben a vezetékes ivóvízhálózatból nyert ivóvíz díja:
a) lakossági fogyasztók esetében 252.- Ft + ÁFA/m3
b) közületi fogyasztók esetében 305.- Ft + ÁFA/m3
2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. április 1-től kell alkalmazni.

Kis Miklós
polgármester

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Start typing and press Enter to search