NYÁRSAPÁT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRAI

2001. augusztus 19.

 • Díszpolgári címet kapott: FODOR FERENC Nyársapát, Iskola u. 16. nyugalmazott tanító
 • Nyársapátért Emlékérem:
  • TAKÁCS IMRÉNÉ Nagykőrös, Október 6. tér 3. nyugalmazott tanító
  • id. LUGOSI ISTVÁN Nyársapát, Posta u. 21. nyugalm. körz.megbízott rendőr

2002. augusztus 19.

 • Díszpolgári címet kapott: DR. GYÁFRÁS SÁNDOR Nyársapát, Sugár u. 1. községi orvos
 • Nyársapátért Emlékérem: GAZDAKÖR ÓVODA közössége

2003. augusztus 20.

 • Díszpolgári címet kapott: MIKLÓS JÁNOS római katolikus plébános
 • Nyársapátért Emlékérem:
  • TÖRÖK FERENC építész, a nyársapáti római katolikus templom tervezője
  • WOLFGANG BRINKMANN Espelkamp római katolikus plébánosa

2004. október 1.

 • Díszpolgári Címet kapott: LABANCZ ÁRPÁD polgármester
 • Nyársapátért Emlékérem:
  • BOGNÁR ISTVÁN képviselő Nyársapát, Iskola d. 20.
  • HORSIK JÓZSEF kőműves mester, a római katolikus templom építéséért

2005. augusztus 20.

 • A díszpolgári címet a képviselő-testület nem adta ki.
 • Nyársapátért Emlékérem:
  • POLGÁRŐRSÉG TAGJAI
  • KAPÁS MIHÁLYNÉ Nyársapát, Felszabadulás u. 10. Nyársapát civil szervezeteiben végzett szerteágazó tevékenységéért

2006. augusztus 20.

 • A díszpolgári címet halála után CSONKI LÁSZLÓNÉ volt Nyársapát, Sugár u. 1. sz. lakos alpolgármester részére adományozta egy életen át a nyársapáti emberekért végzett közéleti, önkormányzati munkássága, szeretetteljes, odaadó pedagógusi tevékenysége elismeréséül.
 • A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést adományozta:
  • ERDŐS BENŐ Nyársapát, József A. út 37. a moto-cross egyesület megalakításában, a pálya építésében, fenntartásában, a versenyek sikeres lebonyolításában végzett kiemelkedő, évtizedes munkájáért, mellyel Nyársapát ismertségét is elősegítette.
  • HORVÁTH ISTVÁNNÉ Nyársapát, József A. út 47. több évtizedes lelkiismeretes védőnői munkájáért, a falu szépítésében végzett szervező, irányító tevékenységéért.

2007. augusztus 19. Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2007. évben a

 • Díszpolgári Címet Mikla László részére adományozza annak elismeréséül, hogy az elmúlt két évben európai szintű kertészeti kultúrát honosított meg Nyársapáton, mellyel hosszú távú munkalehetőséget teremtett az itt élő embereknek. Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2007. évben a
 • Nyársapátért Emlékérem kitüntetést
  • a Nyársapáti Népdalkör részére adományozza eredményes tevékenységük elismeréseként, fennállásuk 20. évfordulója alkalmával. Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2007. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést
  • Tóth Tibor (Nyársapát, József A. út 63.) részére adományozza az iskoláért és a nyársapáti gyermekekért tett önzetlen munkájáért, és a templomba készített festményeiért. 2008. augusztus 19.

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évben nem adja ki a díszpolgári címet.

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2008. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést a Nyársapáti Motocross Egyesület részére adományozza községünknek országos ismertséget hozó, eredményes sporttevékenységük elismeréseként, fennállásuk 10. évfordulója alkalmából.

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2008. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Németh János Mihály (Nyársapát, József A. út 48.)részére adományozza a községben végzett több évtizedes, lakosságot segítő önzetlen tevékenységéért.

 

2009. augusztus 20. Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2009. évben a Díszpolgári Címet Benkó János részére adományozza Nyársapát közéletében képviselőként betöltött évtizedes aktív szerepléséért, 40 éves pedagógusi munkásságáért, – aki feleségével együtt szinte a község megalakulásától vett részt gyermekeink oktatásában, nevelésében a rónatelepi és a nyilasi külterületi, majd az Erdei Ferenc Általános Iskolában – nyugdíjas éveiben is megőrizve társadalmi aktivitását. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2009. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Vígné Kerekes Magdolna és Víg Károly részére adományozza a Nyársapáti Hírmondó közös szerkesztéséért, a községi rendezvények magas színvonalú megszervezéséért, lebonyolításáért, több évtizedes civil szervezeti munkájukért, a községi sportélet szervezéséért.

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2009. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Kiss Sándorné (Demeter Piroska) részére adományozza a Nyársapáti Népdalkör alapító tagjaként végzett 22 éves kimagasló tevékenységéért, a község civil szervezetei részére nyújtott több évtizedes önzetlen, segítő munkájáért.

 

2010. augusztus 20. Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Strabán István részére adományozza a 11 év eredményes munkájáért, a Cool Style’90 hip-hop tánciskola létrehozásáért. A községi rendezvényeken való magas színvonalú szerepléséért, az óvodás kortól a nyugdíjas korig történő koreográfiák betanításáért, Nyársapát hírnevének öregbítéséért. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2010. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Szalai Ferenc részére adományozza a Szalai fémmegmunkáló Kft. létrehozásáért, mivel az ott elkészült műalkotások Nyársapát településének hírét viszik szerte a világban.

 

2011. augusztus 20. Díszpolgári címet Mészáros István részére adományozza az évtizedeken át végzett társadalmi munkájáért, a nyugdíjasok, sportolók szállításáért, önzetlen segítéséért, emberséges, példaértékű munkájáért, magatartásáért. Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Turkevi-Nagy András részére adományozza a hosszú évek szorgalmas, példamutató munkájáért, a községi rendezvényeken végzett önzetlen segítéséért. Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Bendő János részére adományozza a községi rendezvényeken hosszú évek óta végzett sütés, főzés munkájáért, odaadó segítőkészségéért. 2012. augusztus 20.

 

2012. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Cseh Józsefné részére adományozza a 40 éves lelkiismeretes pedagógiai munkásságáért, hosszú éveken át a rászoruló családokért, gyermekekért végzett szorgalmas és kitartó munkájáért. 2012. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Varga Dánielrészére adományozza a évtizedeken át végzett társadalmi tevékenységéért, a nyugdíjasok, sportolók szállításáért, önzetlen segítéséért, a községi rendezvényeken hosszú évek óta végzett sütés, főzés munkájáért.

 

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben nem adja ki sem a díszpolgári címet, sem az emlékérmet.

 

2014. évben Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján aNyársapátért Emlékérem kitüntetést Horváth Zsuzsanna részére adományozza az emberséges, példaértékű munkájáért. Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Tolnai Józsefné részére adományozza az évtizedeken át tartó szorgalmas munkájáért, önzetlen segítéséért.
2014. évben Nyársapát Község Önkormányzata – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján a Díszpolgári Címet Bognár István részére adományozza az évtizedeken át aktív közéleti tevékenységéért, településünk hírnevének öregbítéséért. Díszpolgári Címet Miczi Flórián részére adományozza a hosszú évek szorgalmas, példaértékű munkájáért.

 

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2015. évben a Díszpolgári címet  Kapás Mihályné részére adományozza a kiemelkedő, önzetlen közösségi munkája és közéleti tevékenysége elismeréséül. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2015. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Benkó Jánosné részére adományozza felelősségteljes, önzetlen oktató-nevelő munkája elismeréseként. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2015. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést a Nyugdíjas Tánckar részére adományozza a település kulturális életében végzett kiemelkedő munkájáért és a falu jó hírének öregbítéséért.

 

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2016. évben a Díszpolgári címet Flórián Sándorné részére adományozza a községben végzett több évtizedes közszolgálati és közéleti tevékenységéért.Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2016. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Dr. Gyáfrás Sándorné részére adományozza a nyársapáti iskolában eltöltött több évtizedes kiváló pedagógiai munkájának elismeréséül. Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2016. évben a Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Pataki Istvánné részére adományozza, több évtizedes pedagógiai munkásságáért, a falumúzeum megalapításáért és aktív közösségi tevékenységéért.

 

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2017. évben a Díszpolgári címet Fodor Ferencné részére adományozza a kisgyermekek neveléséért végzett odaadó tevékenységéért és több évtizedes óvodavezetői munkájáért. A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Miczi Flóriánné részére adományozza a község civil szervezetei részére nyújtott több évtizedes önzetlen segítő munkájáért, a községi rendezvényeken végzett tevékenységéért. A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Papp Ferenc részére adományozz több éves példaértékű edzőként végzett eredményes tevékenységéért.

 

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az 5/2000. (V. 26.) rendeletében foglaltak alapján – 2018. évben  a  Díszpolgári címet Tóth Tibor részére adományozza több évtizedes pedagógusi munkásságáért, az iskola vezetéséért és Nyársapát közéletében képviselőként majd alpolgármesterként betöltött munkájáért. A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Dr. Évin Sándor részére adományozza a Karácsonyi Csillagokért Alapítvány létrehozásáért, az országos hírű díszvilágítás megvalósításáért. A Nyársapátért Emlékérem kitüntetést Bimbó Pál részére adományozza a község rendezvényein való nélkülözhetetlen közreműködéséért, a Szarka- kúria udvarán lévő korona megálmodásáért és megvalósításáért valamint példamutató munkásságáért.

 

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.