Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton - Nyársapát Község Önkormányzata

Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton

 In fejlesztések

Nyársapát Község Önkormányzata 2017.09.27-én sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a 245,71 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Külterület (hrsz 0215, 0350, 0400), a József Attila és a Petőfi Sándor utcák felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.

 

A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Nyársapát Község Önkormányzata

Projekt címe: Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton

A szerződött támogatás összege: 245 710 688,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban):  95 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.11.15.

A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2017/23

 

A projekt tartalmának bemutatása

A nemzetgazdasági miniszter 2018. március 20-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 26 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2018. április 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. augusztus 3-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2018.11.19-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Penta Kft. végzi.

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.

A belterületi szakaszokon a csatornák TB elemes mederburkolattal épülnek, az útkereszteződésekben és a kapubejárókban vb.fedlapos fedéssel. A külterületi szakaszon földmedrű csatorna kerül kialakításra 1,0 m-es fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással.

A belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése éppúgy gazdasági, mint társadalmi érdek, hiszen elősegíti a biztonságos lakókörnyezet és termelési feltételek megteremtését.

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.

A projekt fizikai befejezése előre láthatóan 2019. év vége.

Start typing and press Enter to search