Pályázat anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Anyakönyvi feladatok teljes körű ellátása. A szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben valamint az önkormányzat helyi rendeletében szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos ügyintéző feladatok. Helyi Választási Iroda igazgatási feladatainak ellátása. A népesség-nyilvántartással és a központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú szakirányú végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvi szakvizsga megléte,
 • Felsőoktatásban szerzett szakképesítés,
 • Közigazgatásban eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • OKNYIR, ASP, KCR, EAK rendszerek ismerete,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat Kttv. 84-85. § szerinti összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bicskei Krisztina nyújt a 06/70/430-4580-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/412/2022., valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető és szociális ügyintéző.

• Elektronikus úton dr. Bicskei Krisztina részére a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címen keresztül.

• Személyesen: dr. Bicskei Krisztina, Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Previous Pályázat háziorvosi praxis működtetésére

Leave Your Comment

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.