Pályázat háziorvosi praxis működtetésére

Nyársapát Község Önkormányzata pályázatot hirdet vegyes háziorvosi praxis működtetésére, az alábbiak szerint:

Ellátandó feladatok:

Nyársapát község teljes közigazgatási területére vonatkozó háziorvosi körzetben a területi ellátási kötelezettséggel járó vegyes háziorvosi szolgálat személyes közreműködéssel, vállalkozási formában történő ellátása.

A munkavégzés helye: Egészségház, 2712 Nyársapát, Ugyeri u. 1.

A praxis betölthető: A feladat-ellátási szerződés megkötését, valamint az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A feladat-ellátási szerződés időtartama, megkötése:

Határozatlan időtartamra, de legalább 5 évre szóló feladat-ellátási szerződés kerül megkötésre a nyertes pályázóval.

Finanszírozás: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján.

Pályázati feltételek: 

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte,
 • a praxis vállalkozási formában történő működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • gazdasági társaság pályázó esetén társasági szerződés és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata,
 • egyéni vállalkozó pályázó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó részéről a praxisnak a vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul,
 • képviselő-testületi tárgyalás esetén a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxis 2021. március 1. napjától betöltetlen, a körzet lakosságának ellátása jelenleg helyettesítéssel történik.

A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg, az ellátandó lakosságszám a pályázat meghirdetésekor: 2100 fő.

A nyertes pályázónak háziorvosi ügyeleti ellátásban nem kell részt vennie.

Igény esetén a pályázó részére szolgálati lakást biztosít az önkormányzat a településen.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatást Kis Miklós polgármester nyújt az 53/589-202; telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31.

A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban, „Pályázat vegyes háziorvosi körzet” felirattal ellátva,

postai úton: a Nyársapát Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2712 Nyársapát, Arany János u. 11.),

személyesen: a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán történő leadással (2712 Nyársapát, Arany János u. 11.),

elektronikus úton: a jegyzo@nyarsapat.hu e-mail címre történő megküldésével lehet benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 15.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

Previous Felhívás közfoglalkoztatási programban való részvételre!

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.