Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járványra tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes körű nép- és lakásszámlálásra 2022. október 1. és november 28-között kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat – így a gyűjtendő adatok körét is – a 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő, mely szerint az adatszolgáltatásaz egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételévelkötelező, az  adatszolgáltatók kötelesek azokat a valóságnak megfelelően megadni.

Az adatgyűjtés – a mai kor igényeinek megfelelően – egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

  • 1. időszak – 2022. október 1. és október 16. között: az internetes önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdőíveket az adatgyűjtő rendszer 2022. október 16-án éjfélig fogadja);
  • 2. időszak – 2022. október 17. és november 20. között: a számlálóbiztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka (azokon a címeken, amelyekről az internetes önkitöltési időszakban nem érkezett elektronikus kérdőív);
  • 3. időszak – november 22. és november 28. között: pótösszeírás időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezni a helyi népszámlálási felelősnél (jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban.

A népszámlálást megelőzően – 2022. szeptember 15. és 30. között – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) valamennyi magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni a népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb információkról, mely tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez szükséges belépési azonosítót is.
A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel az épületeken és a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcsolatban részletes tájékoztató oldalt (www.nepszamlalas2022.hu) indít, ahol tervezetten 2022. második negyedévétől további naprakész információk érhetők el az összeírásról, a népszámlálás jelentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és teendőkről.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a számlálóbiztosok végzik.

A számlálóbiztosokkal szembeni elvárások: A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie. Rendelkeznie kell továbbá saját eszközzel és interneteléréssel az e-learning tananyag eléréséhez és a hozzá kapcsolódó vizsga elvégzéséhez, valamint elektronikus és telefonos elérhetőséggel a folyamatos és hatékony kapcsolattartás érdekében.
A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős feladata, aki egy személyes beszélgetés keretében győződik meg a számlálóbiztosnak jelentkező személy alkalmasságáról.

A jelentkezésnél előnyt jelent:

  • felsőfokú végzettség,
  • ha korábban részt vett népszámlálásban, mikrocenzusban, vagy más, KSH-s lakossági adatfelvételben számlálóbiztosként, és munkáját jó minőségben végezte el.

A számlálóbiztosok az elvégzett munkájukért a népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjazásban részesülnek.

Kérem, hogy amennyiben számlálóbiztosnak jelentkezne, küldje el nevét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), legkésőbb június 25-ig a jegyzo@nyarsapat e-mail címre!

dr. Bicskei Krisztina
jegyző, helyi népszámlálási felelős 

Previous Pályázat pénzügyi/számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.