Bizottságok

Pénzügyi-Gazdasági Bizottság

Elnök: Bognár István
Képviselő tag: Biró Csilla
Képviselő tag: Kis Anita

BIZOTTSÁGOK FELADAT ÉS HATÁSKÖRE

A képviselő-testület által átruházott hatáskörében:

a) nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők, valamint nyilatkozattételre köteles hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát,
b) kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezést, állást foglal a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben,
c) képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a díszpolgári cím kitüntetés adományozását
d) képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra előkészíti a Díszpolgári Cím és a Nyársapátért Emlékérem kitüntetés és emlékplakett adományozását,
e) négyévenként legalább egy alkalommal ellenőrzi a köznevelési intézmény működésének törvényességét.

A bizottság feladata továbbá:
– véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet,
– véleményezi a költségvetési rendelet módosítások tervezeteit,
– véleményezi a zárszámadási rendelet-tervezetet,
– véleményezi az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási, vagyongazdálkodási területét érintő előterjesztéseket,
– részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében,
– véleményezi az önkormányzat belső ellenőrzési munkatervét és a munkaterv végrehajtásáról szóló előterjesztést,
– véleményezi az önkormányzati támogatásban részesülő civil szerveződések támogatás-felhasználásáról szóló előterjesztést,
– véleményezi a helyi adókat érintő előterjesztéseket,
– véleményezi az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.