Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímén 226 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást 4.305.300.- Ft értékben.

A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, azaz 37.050 Ft-ot,

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,

c) lakása fával fűthető.

 

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
a) aktívkorúak ellátására,
b) időskorúak járadékára
c) települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
d) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A támogatásként legfeljebb 2 m3 tűzifa állapítható meg.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2020. november 15-ig. A határidő jogvesztő.

Previous Koronavírus lakossági tájékoztató!

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.