Csend vagy zaj? - Nyársapát Község Önkormányzata

Csend vagy zaj?

Nyársapát Község Önkormányzata 10/2003. (IX. 22) számú rendelete a helyi környezet védelméről az alábbiakban szabályozza a településen zajjal járó tevékenységeket:

  • A község lakott területén este 22 és reggel 6 óra között vasárnap és ünnepnapokon este 20 és reggel 8 óra között semmilyen zajjal járó munkát nem szabad végezni. Kivételt képez ez alól a sürgős közüzemi javítási munka
  • A lakóterületen 6-22 óráig 45 dB-nél, 22-6 óráig 35 dB-nél nagyobb megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint zaj okozása a nap bármely szakában tilos.
  • Közterületen folytatott hangszórás, hangosító berendezéssel csak a jegyző engedélyével folytatható.
  • A fentiektől eltérni egyedi esetekben és csak időszakosan, a képviselő-testület döntése alapján lehet.
  • Az egyes zajforrásokból származó zaj megengedett mértékét a lenti táblázat tartalmazza.
  • A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó- vagy intézményépület és zajtól védendő homlokzat előtt 2 m távolságban, illetőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre szolgáló területen kell teljesülnie.
  • Hangosító berendezésnek számít bármely hangszóró vagy más műsorforrás.

 

A település területén megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszint dB alapértékei (zajterhelés alapértéke)

Területi funkció Megengedett szint dB nappal 6-22 óráig Megengedett szint dB éjszaka 22-6 óráig
Természeti terület 45 35
Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel 50 40
Lakóterület és intézményterület tömör beépítéssel 55 45
Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen 60 50

Start typing and press Enter to search