Felhívás partneri egyeztetésre

Felhívás partneri egyeztetésre Nyársapát Község Településfejlesztési Koncepciójának és új településrendezési eszközeinek készítése tárgy körében.

Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól alkotott 5/2017 (VII. 26.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 3. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom jelen véleményezési szakaszban az alábbiak szerint.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) foglaltak figyelembe vételével, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 30. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Nyársapát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önk.) ezúton kéri fel az érintetteket az elkészült új településfejlesztési koncepció tervezetének véleményezésére a munkaközi tájékoztatás keretein belül.

Nyársapát Településfejlesztési Koncepciójának tervezete a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban nyomtatott formában megtekinthető, továbbá digitálisan az alábbi linken érhető el:

http://nyarsapat.hu/nyarsapat-uj-telepulesfejlesztesi-koncepcioja-es-telepulesrendezesi-eszkozei/

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési Koncepció tervezetével kapcsolatban észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a partnerek az alábbi módokon:

  • papíralapon a Polgármesternek címezve, a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal címére – 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. – történő megküldéssel, vagy
  • elektronikus levélben a hivatal@nyarsapat.hu email címre, illetve
  • az előzetes tájékoztatási szakasz Lakossági Fórumán, mely 2020. március 16-án (hétfő) 16.00-kor a 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalban kerül megtartásra.

 

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2020. március 24. (kedd)

Kis Miklós
polgármester

Previous Agrárcenzus 2020

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.