KARÁCSONYI TÁMOGATÁS - Nyársapát Község Önkormányzata

KARÁCSONYI TÁMOGATÁS

A veszélyhelyzetre való tekintettel a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a polgármester 26/2020. (XI.30.) számú határozatával az alábbiak szerint döntött a karácsonyi támogatásról:

1. Minden 70 év feletti nyársapáti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő lakos egyszeri 20.000,-Ft támogatásban részesül.

2. Minden 18 év alatti nyársapáti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő gyermek egyszeri 20.000,-Ft támogatásban részesül. 16 év feletti kiskorúak esetében további feltétel a tanulói jogviszony megléte.

A támogatást a 70 év felettiek részére a tanyagondnokok juttatják el, a gyermekes szülők részére a posta fogja kézbesíteni.

dr. Bicskei Krisztina Űjegyző

Start typing and press Enter to search