Önkormányzati választás tájékoztató

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

 

  1. október 13-án kerül sor az általános önkormányzati választásra.

Minden választópolgár a lakóhelyén szavazhat, az értesítőn feltüntetett szavazókörben. Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, átjelentkezéssel a bejelentett tartózkodási helyén, az értesítőn megjelölt szavazókörben szavazhat.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2019. október 9-én 16 óráig lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján, levélben, ügyfélkapun, illetve a www. valasztas.hu oldalon ügyfélkapus azonosítás nélkül.

Az átjelentkezés visszavonása iránti kérelmet október 9-én 16 óráig lehet benyújtani levélben vagy a www.valasztas.hu honlapon, illetve október 11-én 16 óráig személyesen vagy a valasztas.hu honlapon.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát kérheti a választópolgár a lakcímére vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb címre, vagy a tartózkodási helyére, illetve a tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyén címre.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának ideje:

  • a valasztas.hu honlapon

– ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16 óráig,

– ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12 óráig.

  • személyesen

– október 11-én 16 óráig.

  • postán vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, hozzátartozó, egyéb személy)

– október 9-én 16 óráig kell megérkeznie a választási irodához.

  • írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján

– október 13-án 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától 19 óráig lehet, ha személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

  1. a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány;
  2. b) lakcímigazolvány mellett kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély.

 

A személyazonosság igazolása után a szavazatszámláló bizottság átadja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

 

A szavazás titkossága érdekében javasoljuk, használja a szavazófülkét.

 

Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe, tollal írt „X” vagy „+” jellel lehet. Egyéb megjelölés nem vehető figyelembe érvényes szavazatként. A szavazólapokat borítékba kell helyezni, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobni. Aki a szavazólap kitöltését elrontja, és ezt még az urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

 

Polgármester választása: kizárólag egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Képviselők választása: Nyársapát községben a megválasztható képviselő száma 6 fő, ezért a szavazáskor legfeljebb 6 jelöltre lehet szavazni. Aki 6-nál több jelöltre adja le szavazatát, minden szavazata érvénytelen.

Megyei közgyűlés tagjainak választása: a megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állíthatnak. Kizárólag egy listára lehet szavazni.

 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a jegyzőhöz vagy keresse fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Kérjük, éljen választójogával!

Dr. Bicskei Krisztina HVI vezető

Previous 62019. (VII.30) HVB határozat

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.