Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

A „Parlagfűmentes Magyarországért” nevű programban a Kormányhivatalok járási hivatalai részt vesznek az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség betartásának a helyszíni ellenőrzése során.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

 

A földhasználó – bejegyzett földhasználó hiányában a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló CCXII. törvény 95. § (11) és 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a  haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező, ennek hiányában a tulajdonos, állami tulajdon esetén a vagyonkezelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet- köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a törvény a járási hivatalok hatáskörébe utalta. A járási hivatalok földügyi ügyintézői a helyszíni ellenőrzést június 30. napja után útvonalterv alapján végzik együttműködve az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.

A helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel fertőzött területek bemérése kézi számítógép és műholdas helymeghatározó eszköz segítségével történik, melynek során a parlagfű folt területe koordinátapontok megadásával lehatárolásra kerül. A bemért területről és környezetéről fényképfelvétel készül. Az terepen gyűjtött adatok feldolgozását követő 2 napon belül annak a parlagfű-szerveren keresztüli továbbítása megtörténik Pest megyében a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya (1135 Budapest, Lehel utca 43-47.) fele.

Az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Növény- és Talajvédelmi Főosztálya által meghozott hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható, ezzel is csökkentve a levegőbe kerülő pollen mennyiségét.

A szankciók elkerülése, valamint az allergiában szenvedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem a termőföldek földhasználóit, a haszonélvezőket és a tulajdonosokat hogy a parlagfű elleni védekezést mechanikus (növény földből történő kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek) irtással végezze/végeztesse el. Amennyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs időszak során minimum havonta egyszer el kell végezni/végeztetni, mivel a területen visszamaradt parlagfű szármaradvány a számára kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni, melyeken rövid időn belül ismét megjelennek a virágbimbók.

Ne feledjék, hogy a parlagfű allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti Önt és családját is.

A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, valamint további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel hivatalunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Együttműködésüket megköszönve:

Pest Megyei Kormányhivatal
Nagykőrösi Járási Hivatal
Vezetője

Elérhetőségeink:

Cím: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16/b. fsz. 2. 

Telefon: 53-351-279 

Fax: 53- 351-279

Previous 15 éves a Gokart Park

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.