Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton Sajtóközlemény

Nyársapát Község Önkormányzata 2017.09.27-én sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a 245,71 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Külterület (hrsz 0215, 0350, 0400), a József Attila és a Petőfi Sándor utcák felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.

 

A Támogatási Szerződés száma:     PM_CSAPVIZGAZD_2017/23

 

A pozitív támogatói döntést 2018. április 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2018. augusztus 03-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a fent megnevezett utcában.

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.

A belterületi szakaszokon a csatornák TB elemes mederburkolattal épülnek, az útkereszteződésekben és a kapubejárókban vb.fedlapos fedéssel. A külterületi szakaszon földmedrű csatorna kerül kialakításra 1,0 m-es fenékszélességgel és 1:1,5 rézsűhajlással.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése éppúgy gazdasági, mint társadalmi érdek, hiszen elősegíti a biztonságos lakókörnyezet és termelési feltételek megteremtését.

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2018.11.19-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a Penta Kft. végzi.

Jelenleg a kiviteli tervek készítése van folyamatban, melynek elkészültét követően a kivitelezési munkálatok is megkezdődhetnek.

A projekt fizikai befejezése előre láthatóan 2019. év vége.

Previous Felszíni csapadékvíz elvezetése Nyársapáton

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.