Jelentkezés szavazatszámláló bizottság tagságra

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata: a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a képviselő-testület választja, a tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek. A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

 A szavazatszámláló bizottságnak az a nyársapáti állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak kérelem + adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, amely a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal Választási Irodáján igényelhető vagy letölthető a www.nyarsapat.hu oldalról.

 A kitöltött adatlapot kérjük, 2022. február 15–ig szíveskedjen személyesen Regdon Jánosné HVI vezető helyettes részére átadni.

2712 Nyársapát, Arany János u. 11. Telefonszám: 06/53-389-111/14 mellék
e-mail: regdonne@nyarsapathivatal.t-online.hu

A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson vesznek részt, munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a szavazást követő napon a munkavégzési kötelezettség alól mentesülnek.

dr. Bicskei Krisztina
HVI vezető

Previous Zárva tart a Takarékbank nyársapáti fiókja

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.