Óvodai beiratkozás 2019

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-es nevelési évre a

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Nyársapát községben

a következő időpontokban történik:

2019. május 6-án (hétfő) 8.00-16.00 óra

2019. május 7-én (kedd) 8.00-16.00 óra

2019. május 8-án (szerda) 8.00-16.00 óra

2019. május 9-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra

2019. május 10-én (péntek) 8.00-16.00 óra

 

Helye:

Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvodája
2712 Nyársapát, József A. út 22.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Nyársapáton  integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű gyermekek számára –  az alapító okirat szerint,  a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

 

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

 

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

– kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.

 

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

 

Kis Miklós

polgármester

Previous BEFEJEZŐDÖTT A MINI VÁLLALKOZÓI ZÓNA KIALAKÍTÁSA NYÁRSAPÁTON

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.