Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelenleg hatályos vízgazdálkodási jogszabályok alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vonatkozóan egyaránt – vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az érintett ingatlan tulajdonosának.

Az a létesítő/üzemeltető, aki 2023. december 31-ig benyújtja a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást megindító kérelmet, a jogszabályok értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

Fontos, hogy ez a moratóriumi határidő csak azokra a kutakra vonatkozik, amelyek az egyes törvényeknek a más polgárok biztonságát erősítő 2020. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését, azaz 2020. július 1-jét megelőzően létesültek/kerültek üzemeltetésre engedély nélkül, vagy attól eltérően.

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány kitöltéséhez (mely beszerezhető az önkormányzati hivatalban, valamint az E-ügyintézés, ügyindítás menüpont alatt) a fúrt kutak esetében minden esetben szükséges megfelelő jogosultsággal rendelkező szakembert megbízni, azonban az ásott kutak esetén a tulajdonos maga is megteheti a bejelentést.

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény;
  • Nyársapát község közigazgatási területén a 32,0 m-es talpmélységet nem haladja meg

Amennyiben valaki mélyebb fúrt kúttal rendelkezik (vagy a jövőben mélyebb fúrt kutat szeretne létesíteni), a moratóriumi határidő lejártáig a területi vízügyi hatósághoz (vízügyi hatósági hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) kell megtenni a bejelentését.

A szükséges engedélyezési dokumentációk tartalmi követelményeiről a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet rendelkezik.

A bejelentés és az eljárás illetékmentes.

Kiegészítés új kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, vagy nem üzemképes kút megszüntetéséhez:

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy új kút kivitelezése előtt a települési önkormányzat jegyzőjétől létesítési engedélyt szükséges kérni.

A kiadott elvi létesítési engedély birtokában lehetséges a kútfúrás kivitelezésének megkezdése.

A kút megfúrását követően a megvalósult műszaki paraméterekkel üzemeltetési engedélyt kell kérni, ezt követően tekinthető törvényesen működőnek és üzemeltetettnek egy kút.

A már nem működtethető kutak esetén megszüntetési engedélyt kell kérni.
A fúrt kutakat kizárólag jogosultsággal rendelkező szakember, megfelelő műszaki kivitelben (megfelelő rétegrendű eltömedékesítés, duzzadó cementel való lezárás) szüntetheti meg!

dr. Bicskei Krisztina
jegyző

Previous <strong>Tájékoztatás a 2023/2024-es tanév tavaszi szünetében igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetés feltételeiről</strong>

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.