Nyársapát Község Önkormányzat belterületi utak korszerűsítése

Nyársapát Község Önkormányzata 2018.04.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén című, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.   A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.   Az önkormányzat a 78,64 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Dózsa György utca, Viola utca, Vasút utca, Rákóczi utca és Kun Imre utca felújítását valósítja meg.

A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve:                      Nyársapát Község Önkormányzata

Projekt címe:                                      Nyársapát Község Önkormányzat belterületi utak korszerűsítése

A szerződött támogatás összege:         78 639 610,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban):             95 %

Projekt tervezett befejezési dátuma:    2019.05.30.

A Támogatási Szerződés száma:          PM_ONKORMUT_2018/18

A projekt tartalmának bemutatása

A nemzetgazdasági miniszter 2018. november 5-én döntést hozott az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 74 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2018. november 29-én küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. február 18-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2019.04.25-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a KAISER Aszfalt Kft. végzi.

A projekt célja a pályázatban megjelölt önkormányzati tulajdonú belterületi utak felújítása és korszerűsítése a településen, melynek megvalósulása nagy jelentőséggel bír a település életében. Az érintett útszakaszok hossza összesen 1716 fm, amiből a Dózsa György u. 770 fm, a Viola utca 240 fm, a Vasút utca 160 fm, a Rákóczi u. 370 fm a Kun Imre u. pedig 176 fm.

A legfontosabb cél az útfelület javítása, állagmegóvása, a közlekedés biztonság javítása. Az utcák teljes hosszában javított burkolatot kapnak 5 cm AC11 aszfalt terítéssel. A kapubehajtók burkolását jelen beruházás nem tartalmazza, csak az esetleges szintbe emelést, mely a sérültek biztonságos használatát jelenti a járdához, ill. a járdákról. Kialakítás során figyelembe vettük az utca meglévő adottságait. A tervezett utak hosszúságát a fentiekben jelöltük meg, szélességét egységesen 4,0 m szélesen. Mindkét oldalon 0,5 m széles padkával, mely zúzott kővel az utat megtámasztja. A padka biztosítja a kitérést és a leállást.

Az építés során fakivágásra nem kerül sor. Ellenkezőleg, új fák ültetésére kerül sor a polgármesteri hivatal munkatársa által kijelölt helyekre. Utcánként 5 db összesen 25 db fa ültetésére kerül sor. Kihelyezésre kerülnek sebességi haladást jelző táblák, utcánként 1 db a tervezési szakaszt érintő utca elején. Forgalmi sebességet korlátozó eszköz kerül kihelyezésre a kialakított új pályaszakaszokon. Fekvőrendőrből a Dózsa György utcában, a Rákóczi utcában és Viola utcában 2-2 db, a Vasút utcában és a Kun Imre utcában pedig 1-1 kerül elhelyezésre. Ehhez kapcsolódóan elhelyezésre kerülnek a fekvőrendőrt jelző táblák, fekvőrendőrönként 2-2 db. Az érintett útszakaszokon található vállalkozásokhoz kapcsolódva utcánként 1-1 db 4 kerékpár tárolására alkalmas tároló eszköz is elhelyezésre kerül.

A projekt több pozitív változást is fog hozni a település életében, hiszen a beruházás eredményeképp veszélyhelyzetben gyorsabban helyszínre érnek a rendőrség, katasztrófavédelem szakemberei, orvosi ügyelet, mentőszolgálat gépkocsija-i. Itt érik el a lakosok a településen lévő szolgáltatásokat, orvosi rendelést, iskolai ellátást, tömegközlekedési útvonalakat, vasút állomást, buszjáratokat. A lakosság által használt gépkocsik rossz időjárási körülmények esetén is biztonsággal céljukhoz érnek. A közlekedési lehetőségek javulásával az ott élő lakosság életkörülményei is javulnak. A kivitelezés befejezése előre láthatóan 2019. május vége.

Previous Befejeződött az Új egészségház építése Nyársapáton

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.