Falugyűlés

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 1-jén (csütörtök) 17 órakor aSzarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont nagytermében FALUGYŰLÉST tart, melyre tisztelettel meghívja a falu lakosságát. Kis Miklóspolgármester

József Attila út burkolat munkálatok

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 46119 j. Nyársapát-Nyilas bekötő út 2+050 – 2+700 km szelvények közötti szakaszán (Nyársapát, József Attila út) burkolat-fenntartási munkálatokat miatt forgalomkorlátozás kerül bevezetésre 2022. november 9 – november 15. között. A munkálatok során félpályás út lezárásra és sebességkorlátozásra lehet számítani jelzőőrös forgalomirányítás mellett. A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni. […]

Iskolai gyermekétkeztetés támogatása!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy minden nyársapáti állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, más település általános iskolájába járó gyermek részére, 2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig az intézményi étkezési térítési díj befizetéséhez, az 5/2022. (VIII. 30.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj mértékéig Nyársapát Község Önkormányzata támogatást biztosít. A fentiek igénybevételéhez kérelem nyomtatvány az önkormányzati hivatalban […]

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásáhozkapcsolódó támogatás jogcímén 197 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott 4.128.135,-Fttámogatást. A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint: A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető […]

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Nyársapát Község Önkormányzata 2022-ben is csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. Pályázatot nyújthatnak be a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociálishelyzetű:• felsőoktatási hallgatók, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat („A” típus) • […]

Igazgatási szünet

Tisztelt Nyársapáti Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.) 2022. július 18-tól 2022. július 29-ig  igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint: Haláleset anyakönyvezése            06/70/323-2034 Egyéb rendkívüli, sürgős eset      06/70/430-4566 Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2022. augusztus 1. […]

Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járványra tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes körű nép- és lakásszámlálásra 2022. október 1. és november 28-között kerül sor. A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség és a lakásállomány jellemzőiről. A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat […]

Pályázat pénzügyi/számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi/számviteli ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi […]

Pályázat anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére

Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal anyakönyvvezető és szociális ügyintéző munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2712 Nyársapát, Arany János u. 11. A munkakörhöz tartozó […]

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.