Változás a háziorvos személyében és a rendelési időben

Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján 2024. február 5. napjától a háziorvosi feladatokat dr. Fekete László helyett dr. Sarkadi Szilvia fogja ellátni. 2024. február 5. napjától az alábbi módon változik a háziorvos rendelési ideje: Hétfő 15.30 -17.30 óraKedd 13.00 – 15.00 óraSzerda 13.00 – 15.00 óraCsütörtök 9.00 – 11.00 óraPéntek 13.00 – 15.00 óra

Orvosi ügyeleti ellátás változása

2024. február 1-től az ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat fogja működtetni. Ellátás rendje: Hétköznapokon: Hétvégén: Gyermekorvosi ügyelet Cegléden áll rendelkezésre. Életveszélyes helyzetben 104 és 112 telefonszámon mentő hívandó!Ha valaki nem tud ügyeleti ellátóhelyre bemenni, akkor 1830 szám hívása szükséges!

Igazgatási szünet

Tisztelt Nyársapáti Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.) 2023. július 17-től 2023. július 28-ig igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint: Haláleset anyakönyvezése: 06 70 323 2034 Egyéb rendkívüli, sürgős eset: 06 70 430 4566 Szünet utáni […]

Polgárőrség Nyársapáton

Községünkben Nyársapát Vigyázunk Rátok Polgárőr Egyesület néven működik a polgárőrség. Szeretnénk, ha minden nyársapáti lakos biztonságban érezné magát. Célunk továbbra is a közbiztonság, közrend védelme és a bűnmegelőzés. Jelenleg az egyesület 19 fővel működik, szívesen vesszük új tagok jelentkezését is. Ezúton is szeretnénk megköszönni Bárány László úrnak a támogatást, melyet egyesületünknek adott, ezzel segítve munkánkat. […]

Testületi ülésen történt

Nyársapát Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2023. június 29-én ülésezett. A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását, a védőnői feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó megállapodás tervezetet, a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, valamint megtárgyalta és engedélyezte az óvodai csoportok maximális csoportlétszám […]

Tájékoztató a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gytr.) 13/B. §-a alapján az önkormányzat a 2022/2023. nevelési évben, tanévben a nyári szünet időtartamára eső munkanapokon szünidei gyermekétkeztetést szervez  (déli meleg főétkezés biztosításával) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek […]

Eboltás

Az ebek veszettség elleni kötelező oltására NYÁRSAPÁT községben összevezetéses formában az alábbi időpontokban kerül sor: 2023. április 17. hétfő 8-10 óráig Szarka major2023. április 17. hétfő 14-16 óráig Szarka major2023. április 18. kedd 8-10 óráig Hegedűs tanya (Csemő d. 13.)2023. április 19. szerda 8-10 óráig Farkas tanya (Összekötő d. 7.)2023. április 20. csütörtök 8-10 óráig […]

Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó kutak vízjogi fennmaradási engedélyeztetési eljárásáról

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a jelenleg hatályos vízgazdálkodási jogszabályok alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vonatkozóan egyaránt – vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az érintett ingatlan tulajdonosának. Az a létesítő/üzemeltető, aki 2023. december 31-ig benyújtja a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást megindító kérelmet, a jogszabályok értelmében […]

Tájékoztatás a 2023/2024-es tanév tavaszi szünetében igénybe vehető szünidei gyermekétkeztetés feltételeiről

Nyársapát Község Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes […]

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.