Felhívás közfoglalkoztatási programban való részvételre!

Nyársapát Község Önkormányzata a közfoglakoztatási program keretében álláslehetőséget hirdet. Várjuk miden olyan nyársapáti lakos jelentkezését, aki regisztrált álláskereső és/vagy foglalkoztatási támogatásban részesül. A közfoglalkoztatási jogviszony: 2022. március 1-től 2023. február 28-ig tart. Munkaidő: napi 8 óraMunkakör: segédmunka Jelentkezési határidő: 2022. 02. 21. Jelentkezni lehet Dombovári-Godó Zsuzsanna ügyintézőnél, a hivatal ügyfélfogadási idejében személyesen vagy telefonon (06-53) […]

Jelentkezés szavazatszámláló bizottság tagságra

A választások lebonyolításában nagy szerepet töltenek be a szavazatszámláló bizottságok, amelyek elsődleges feladata: a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a képviselő-testület választja, a tagok a megválasztásukat követően esküt/fogadalmat tesznek. A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.  A szavazatszámláló bizottságnak […]

2021. évi Magyarok Kenyere program

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a MAGOSZ (Gazdakörök) együttműködésével a 2021. évi Magyarok Kenyere program keretében 500 kg lisztet adományozott térítésmentesen Nyársapát Község Önkormányzata részére. Az adományból december hónapban részesülnek a rászoruló családok. Kis Miklós polgármester

Igazgatási szünet

Tisztelt Nyársapáti Lakosok! Tájékoztatom Önöket, hogy a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatal (Nyársapát, Arany János u. 11.) 2021. december 20-től 2021. december 31-ig  igazgatási szünet miatt zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel. Igazgatási szünet alatt telefonos ügyeletet tartunk az alábbiak szerint: Haláleset anyakönyvezése            06/30/340-3327 Egyéb rendkívüli, sürgős eset       06/70/430-4566 Szünet utáni első ügyfélfogadási nap: 2022. január 3. […]

Tájékoztató a szünidei gyermekétkeztetésről

Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a 2021/2022. tanévben az évközi szünet időtartamára eső munkanapokon déli meleg főétkezést biztosít a hátrányos és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A szünidei étkezést az iskolások és óvodások a téli szünet […]

Karácsonyi támogatás

Nyársapát Község Önkormányzat képviselő-testülete a 35/2021. (XI.24.) számú határozatával az alábbiak szerint döntött a karácsonyi támogatásról: A határozathozatal napjáig a 70. életévüket betöltött nyársapáti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő lakos egyszeri 20.000,-Ft támogatásban részesül. A határozathozatal napjáig 18. életévét be nem töltött nyársapáti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, […]

Hirdetmény az óvodai beiratkozás rendjéről

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontja: 2021. május 3-7. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük […]

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.S (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.S (1)-(4) bekezdései alapján a Ceglédi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg: A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az […]

Védőnői tanácsadás tájékoztató

Kedves Várandósok és kisgyermekes Szülők!   A jelenlegi járványügyi helyzetben a védőnői ellátás során ismét előtérbe került a TÁVKONZULTÁCIÓ lehetősége. Várandós- illetve csecsemő tanácsadásra az alábbi elérhetőségeken tudtok időpontot foglalni, hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 óráig.: -Telefonos elérhetőség: 0653/389-036 0630/3403349 -E-mail elérhetőség: vedono.nyarsapat@gmail.com -Messenger elérhetőség: renata.toth.37625 TANÁCSADÁSOK RENDJE: A várandós gondozás, védőoltások beadása és az életkorhoz kötött státuszvizsgálatok […]

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.